Όροι Χρήσης

H Ιστοσελίδα www.zatahome.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «KAYALI ALI SUKRU» και τον διακριτικό τίτλο «ZATA HOME» (ΑΦΜ 150206714, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης).Η έδρα της επιχείρησης, η οποία εφεξής θα αποκαλείται Zata Home, βρίσκεται στο Λ. Δημοκρατίας 67/Αλεξανδρούπολη στο νομό Έβρου, τηλ: 2551 302702, e-mail: info@zatahome.gr.

H εταιρία μας έχει στόχο να προστατεύσει τον καταναλωτή σύμφωνα με το Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.zatahome.gr διέπονται από το διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Παραθέτουμε πιο κάτω τους όρους χρήσης που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος zatahome.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις σελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επισημαίνουμε ότι ο χρήστης και καταναλωτής του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zatahome.gr πρέπει να διαβάσει και να αποδέχεται τους όρους χρήσης.


Επιστροφή προϊόντων-Δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας:

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία μέσα σε χρονικό διάστημα 1 ημέρα από την πραγματοποίηση της. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, δεν είναι δυνατή η ακύρωση της Παραγγελίας.Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.